tłumaczenia ekspresowe, biuro tłumaczeń Warszawa tłumaczenia ekspresowe, biuro tłumaczeń Warszawa cennik, tłumaczenia ekspresowe, biuro tłumaczeń Warszawa cennik, tłumaczenia ekspresowe, biuro tłumaczeń Warszawa tłumaczenia ekspresowe, biuro tłumaczeń Warszawa tłumaczenia ekspresowe, biuro tłumaczeń Warszawa kontakt, tłumaczenia ekspresowe, biuro tłumaczeń Warszawa kontakt, tłumaczenia ekspresowe, biuro tłumaczeń Warszawa tłumaczenia ekspresowe, biuro tłumaczeń Warszawa
Tłumaczenia-24.pl

TŁUMACZYMY EKSPRESOWO!

 

Kilkaset stron w kilka dni?
TAK!

 

Pięć stron w godzinę?

TAK!

 

Tłumacz ustny na pilne spotkanie?

TAK!

Tłumaczenia ekspresowe z biurem tłumaczeń ATET

Kto nam zaufał? Tłumaczenia-24.pl


   Przez lata pracy z klientami indywidualnymi i korporacyjnymi, współpracowaliśmy z wieloma firmami oraz instytucjami,  m.in:

Tłumaczenia-24.pl Ministerstwo Finansów

Tłumaczenia-24.pl Ministerstwo Gospodarki

Tłumaczenia-24.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Tłumaczenia-24.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Tłumaczenia-24.pl Mazowiecki Urząd Pracy

Tłumaczenia-24.pl Polski Związek Pszczelarski

Tłumaczenia-24.pl Poczta Polska

Tłumaczenia-24.pl PTTK

Tłumaczenia-24.pl Instytut Onkologii w Warszawie
Tłumaczenia-24.pl Falck Medycyna
Tłumaczenia-24.pl Miejskie Zakłady Autobusowe
Tłumaczenia-24.pl Leica Geosystems

Tłumaczenia-24.pl Knauff

Tłumaczenia-24.pl Deloitte

Tłumaczenia-24.pl Superfund

Tłumaczenia-24.pl Libra Polska

Tłumaczenia-24.pl Profood

Tłumaczenia-24.pl Neckermann

Tłumaczenia-24.pl Triada

Tłumaczenia-24.pl Tchibo

 

Nasza oferta Tłumaczenia-24.pl


   Oferujemy tłumaczenia ekspresowe oraz zwykłe w zakresie wielu języków obcych, głównie angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, holenderskiego, szwedzkiego, niderlandzkiego, hiszpańskiego, portugalskiego oraz wielu innych dla firm z całego świata. Wykonujemy profesjonalne tłumaczenia poparte wieloletnim doświadczeniem translatorskim naszych tłumaczy oraz ich szeroką wiedzą fachową z zakresu wielu dziedzin.

Tłumaczymy pisemnie dokumenty specjalistyczne między innymi z zakresów:

 • budownictwa

 • chemii

 • handlu

 • medycyny

 • prawa

 • przemysłu

 • wiele wiele innych

Świadczymy także usługi w zakresie tłumaczeń ustnych:

 • konferencji, przemówień

 • szkoleń

 • spotkań biznesowych

 • spotkań u notariusza (tłumaczenia przysięgłe)

 • podczas podróży zagranicznych

 • wiele wiele innych

 

Języki Tłumaczenia-24.pl

   Poniżej przedstawiona jest lista języków, w których wykonujemy prace. Języki te dodatkowo podzielone są na grupy, według swojej popularności. Przyporządkowanie konkretnego języka do danej grupy można sprawdzić w cenniku.

 

1. Pierwsza grupa językowa:

    (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

 

2. Druga grupa językowa:

    pozostałe języki europejskie, łacina

    (włoski, holenderski, węgierski, szwedzki, norweski, flamandzki, hiszpański, etc.)

 

3. Trzecia grupa językowa:

    języki pozaeuropejskie posługujące się językiem łacińskim

  

 

4. Czwarta grupa językowa:

    języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

 

Szczegółowy opis, tłumaczenia pisemne Tłumaczenia-24.pl

Rodzaje tłumaczeń pisemnych

Tłumaczenia-24.pl zwykłe

Tłumaczenia zwykłe, nieprzysięgłe realizują tłumacze różnych specjalności, odpowiednich do tematyki zlecenia. Czasem tłumaczenia nieprzysięgłe wykonują tłumacze przysięgli, lecz nie opatrują oni tych tłumaczeń pieczęcią tłumacza przysięgłego.


Tłumaczenia-24.pl przysięgłe

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe ekspresowe wykonuje tłumacz przysięgły języka właściwego dla danego zlecenia. Każde tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest pieczęcią tłumacza przysięgłego, oraz oświadczeniem o zgodności tłumaczenia z oryginałem.

 


Tryby tłumaczeń pisemnych, terminy realizacji.


Tłumaczenia-24.pl zwykły (do 5 stron rozliczeniowych na dzień pracy). Tłumaczenia składane w dniu roboczym do godziny 15:00 są gotowe w następnym dniu roboczym  o tej samej porze, natomiast tłumaczenia składane po godzinie 15:00 są rejestrowane z datą następnego dnia roboczego, i są gotowe po upływie 24 godzin od daty rejestracji.


Tłumaczenia-24.pl ekspresowy (powyżej 5 stron rozliczeniowych przypadających na dzień pracy tłumacza). Tłumaczenie ekspresowe wykonuje para tłumaczy, pod opieką tłumacza wiodącego, koordynującego przebieg prac oraz czuwającego nad spójnością terminologii.


Tłumaczenia-24.pl super-ekspresowy (powyżej 10 stron przypadających na dzień pracy tłumacza, oraz tłumaczenia wykonane w dniu zlecenia). Tłumaczenia realizowane super ekspresowo dzielone są na zespół tłumaczy składający się nawet z kilkunastu osób, wspieranych przez tłumacza wiodącego oraz korektora.
 


Stawki rozliczeń

Rozliczenie następuje z dokładnością do pół strony, na przykład 2100 znaków = 1,5 strony. Jednostką rozliczeniową jest 1 strona o ilości znaków odpowiednio:
Tłumaczenia-24.pl przysięgłe (1125 znaków typograficznych ze spacjami)
Tłumaczenia-24.pl zwykłe (1800 znaków typograficznych ze spacjami)

 

Szczegółowy opis tłumaczeń ustnych Tłumaczenia-24.pl


Tłumaczenia-24.pl zwykłe

Podstawowy rodzaj usługi tłumaczeniowej, w którym, jak sama nazwa wskazuje, tłumacz asystuje w nawiązaniu porozumienia i prowadzeniu rozmów między osobami mówiącymi w różnych językach.

Tłumaczenia-24.pl symultaniczne

Czyli tłumaczenie na bieżąco. Wymaga ono od tłumacza doskonałej znajomości obu języków, a także swobody poruszania się w danym temacie.

Zazwyczaj odbywają się one przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego tłumaczowi słyszenie mówcy w słuchawkach, i jednoczesne przekazywanie treści wystąpienia pozostałym słuchaczom. Tłumacze pracują wtedy w kabinach, i stąd często tłumaczenia symultaniczne nazywa się kabinowymi. Ponieważ praca tego typu wymaga dużego skupienia i jest dość męcząca, tłumacze w tym trybie pracują w parach, zmieniając się zazwyczaj co pół godziny.


Tłumaczenia-24.pl konsekutywne

Czyli takie, w których tłumacz notuje przemówienie, a następnie odtwarza w języku docelowym słowa mówcy. Tłumaczenie takie podzielone jest na segmenty, aby tłumacz nie został obciążony jednorazowo fragmentem dłuższym niż 10-20 minut.

W tłumaczeniu konsekutywnym, tłumacz skupia się głównie na przekazie mówcy a nie na samej formie przekazu, choć przykłada wagę do wiernego przekazu liczb i nazw własnych będących częścią wypowiedzi.


UWAGA
Termin realizacji zlecenia nie obejmuje sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, za wyjątkiem zleceń realizowanych w trybie ekspresowych i superekspresowych.  Reklamacje dotyczące wykonanych tłumaczeń przyjmowane są do 7 dni od daty wykonania usługi.
Przydatne dokumenty:
Tłumaczenia-24.plRegulamin świadczenia usług Tłumaczenia-24.pl
Tłumaczenia-24.plPełny cennik usług tłumaczeniowych Tłumaczenia-24.pl
Tłumaczenia-24.plFormularz zlecenia usługi Tłumaczenia-24.pl
Tłumaczenia-24.pl Dokumenty
specjalistyczne
certyfikaty instrukcje
umowy, kontrakty
Tłumaczenia-24.pl Korespondencja
Błyskawicznie
przetłumaczymy pocztę
elektroniczną, faksy.
Tłumaczenia-24.pl Oprogramowanie
Programy użytkowe, gry,
pliki pomocy, strony www.
Tłumaczenia-24.plŚwiat
Stanie przed tobą otworem.
Nie zwlekaj! Czekamy na
Ciebie!
Tłumaczenia-24.pl

 

Tłumaczenia-24.pl