tіumacze, tlumaczenia-24.pl, biuro tіumaczeс Warszawa cennik, tіumaczenia ekspresowe, biuro tіumaczeс Warszawa cennik, tlumaczenia-24.pl, biuro tіumaczeс Warszawa tіumacze, tlumaczenia-24.pl, biuro tіumaczeс Warszawa tіumacze, tlumaczenia-24.pl, biuro tіumaczeс Warszawa kontakt, tlumaczenia-24.pl, biuro tіumaczeс Warszawa tіumaczenia ekspresowe, biuro tіumaczeс Warszawa tіumacze, tlumaczenia-24.pl, biuro tіumaczeс Warszawa tіumaczenia ekspresowe, biuro tіumaczeс Warszawa
Tlumaczenia-24.pl

TŁUMACZENIA EKSPRESOWE - BIURO TŁUMACZEŃ ATET!

 

Kilkaset stron w kilka dni?
TAK!

 

Pięć stron w godzinę?

TAK!

 

Tłumacz ustny na pilne spotkanie?

TAK!

Od kilku lat ATET Euro - Tіumacze S.C. z powodzeniem świadczy najwyższej jakości usługi tłumaczeniowe dla naszych klientów w całej Polsce.
 

Regularnie rozbudowuj±c nasz zespуі, obecnie licz±cy ponad 400 tіumaczy, dbaj±c takїe o rozwуj i zaangaїowanie nowoczesnych technologii d±їymy do osi±gniкcia pozycji lidera rynku.

 
Zdaj±c sobie sprawк z odpowiedzialno¶ci jaka na nas spoczywa, razem z naszymi klientami pracujemy na ich sukces, zapewniaj±c profesjonalne tіumaczenia, a przez to dbaj±c o ich wizerunek a co za tym idzie, interesy.

Jeszcze dzi¶ zacznij korzystaж z naszych usіug!

 

NOWE GODZINY PRACY!
Aby uіatwiж Paсstwu zaіatwienie spraw zwi±zanych z tіumaczeniami, przedіuїyli¶my godziny pracy, i teraz obsіugujemy klientуw codziennie, od poniedziaіku do pi±tku w godzinach 8-18:00.

 

DYЇUR TELEFONICZNY!
Pilne, ekspresowe zlecenia przyjmujemy całą dobę, pod dyїurnym numerem telefonu:

+48 601 18 22 32  CAЈЎ DOBК!
 

SWOBODNIE!
Realizujemy tіumaczenia dla klientуw w caіej Polsce, gotowe tіumaczenia pisemne dostarczamy faksem, poczt± elektroniczn± lub na їyczenie poprzez firmк kuriersk±.
 

 

biuro@tlumaczenia-24.pl

 

tel.: 22 624 3567, 22 826 2232, 601 18 2232

 

Przydatne dokumenty:
kropka - tіumaczenia-24.plRegulamin ¶wiadczenia usіug regulamin tіumaczeс tіumaczenia-24.pl
kropka - tіumaczenia-24.plPeіny cennik usіug tіumaczeniowych cennik usіug tіumaczeniowych tіumaczenia-24.pl
kropka - tіumaczenia-24.plFormularz zlecenia usіugi Formularz zlecenia usіugi tіumaczenia-24.pl
tіumaczenia ekspresowe, biuro tіumaczeс Warszawa Dokumenty
specjalistyczne
certyfikaty instrukcje
dok. techniczna
tіumaczenia ekspresowe, biuro tіumaczeс Warszawa

Korespondencja
Bіyskawicznie w kaїdym jкzyku, w obie strony.

Koresponduj bez barier!

tіumaczenia ekspresowe, biuro tіumaczeс Warszawa Oprogramowanie
Programy uїytkowe, gry,
pliki pomocy, strony www.
 ATET tіumaczenia warszawa ¶wiкtokrzyska 20/404 22 826 2232 ¦wiat
Tіumaczenia ustne, spotkania, konferencje.
W kraju i za granic±!
tіumaczenia ekspresowe, biuro tіumaczeс Warszawa
tіumaczenia ekspresowe, biuro tіumaczeс Warszawa